رهگیری سفارش

کد امنیتی
تاریخ انتشار: 95-12-08 21:12:15 یکشنبه
نمایش: (111)

گل های قالی

نیازى به آمد و شد فصل ها نیست
تو که باشى
با گل هاى قالى هم مى شود بهار را جشن گرفت
شعر از کیوان مهرگان

منبع: www.mirzacarpet.blog.ir

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*