کارگاه قالیبافی ایفرش 

به کارگاه قالیبافی ایفرش خوش آمدید. شما در اینجا می توانید هر کدام از طرح و نقشه های موجود یا تصویر چهره خود و نزدیکانتان را سفارش بافت دهید و در مدت زمانی کوتاه یک تابلو فرش دستباف زیبا و نفیس با قیمتی واقعا متفاوت از بازار داشته باشید و در عین حال با خرید مستقیم از بافنده به رونق کسب و کار این قشر هنرمند و پر تلاش کشور کمک نمایید.

در چرخه تولی...

بیشتر
در صفحه
نمایش 41 - 69 از 69 آیتم
 • تابلو فرش دستباف ایرانی کد 36 ستاره صبحگاهی
  تابلوفرش دستباف طرح ستاره صبحگاهی دارای 90 رنگ می باشد که 10 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 106 در 76 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 350000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از...
 • تابلو فرش دستباف ایرانی کد 31 شیر دوش
  تابلوفرش دستباف طرح شیر دوش دارای 116 رنگ می باشد که 12 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 97 در 66 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 281600 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام بافت...
 • تابلو فرش دستباف ایرانی کد 25 چنگ نواز
  تابلوفرش دستباف طرح چنگ نواز دارای 89 رنگ می باشد که 89 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 76 در 54 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 181440 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 3.5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 11 مسیحا
  تابلوفرش دستباف طرح مسیحا دارای 176 رنگ می باشد که 24 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 106 در 73 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 336000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5.5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 10 رایحه دلنواز
  تابلوفرش دستباف طرح رایحه دلنواز دارای 115 رنگ می باشد که 25 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 114 در 74 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 367500 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5.5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 9 بوی بهاران
  تابلوفرش دستباف طرح بوی بهاران دارای 138 رنگ می باشد که 19 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 105 در 76 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 351480 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 8 تمنای وصال
  تابلوفرش دستباف طرح تمنای وصال دارای 131 رنگ می باشد که 25 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 121 در 82 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 432000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5.5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 7 آغوش
  تابلوفرش دستباف طرح آغوش دارای 79 رنگ می باشد که 10 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 110 در 80 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 385641 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام بافت...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 4 رنج یوسف
  تابلوفرش دستباف طرح رنج یوسف دارای 118 رنگ می باشد که 18 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 180 در 152 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 1184000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 8 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 3 رنج نیک فرجام
  تابلوفرش دستباف طرح رنج نیک فرجام دارای 99 رنگ می باشد که 20 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 117 در 81 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 411950 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از...
 • تابلو فرش دستباف مینیاتوری کد 1 بهار میعاد
  تابلوفرش دستباف طرح بهار میعاد دارای 93 رنگ می باشد که 13 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 106 در 76 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 350000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام...
 • تابلوفرش دستباف کد 31 طرح شوق بهار
  تابلوفرش دستباف طرح شوق بهار دارای 67 رنگ می باشد که 8 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 38 در 57 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 94500 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 2 ماه و نیم زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف کد 15 طرح گلهای داوودی
  تابلوفرش دستباف طرح گلهای داوودی دارای 91 رنگ می باشد که 24 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 63 در 86 سانتیمتر بوده و برای بافت آن باید 239400 گره زده شود. برای بافت این تابلوفرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4.5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف کد 14 طرح سبدی پر از مینا
  تابلوفرش دستباف طرح سبدی پر از مینا دارای 107 رنگ می باشد که 23 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 57 در 77 سانتیمتر بوده و برای بافت آن باید 193536 گره زده شود. برای بافت این تابلوفرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4 ماه زمان نیاز است. شما میتوانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف کد 13 طرح گلدان فرانسوی
  تابلوفرش دستباف طرح گلدان فرانسوی دارای 88 رنگ می باشد که 19 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 42 در 70 سانتیمتر بوده و برای بافت آن باید 128800 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 3 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف کد 3 طرح گل آرگن
  تابلوفرش دستباف طرح گل آرگن دارای 115 رنگ می باشد که 21 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 53 در 72 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 166600 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت نمایید.
 • تابلوفرش دستباف کد 1 طرح گل بگونیا
  تابلوفرش دستباف طرح گل بگونیا دارای 83 رنگ می باشد که 18 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 42 در 60 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 111200 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 2.5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف کد 35 طرح کوچه باغ سنگی
  تابلوفرش دستباف طرح کوچه باغ سنگی دارای 49 رنگ می باشد که 7 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 171 در 48 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 362409 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 6 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف کد 29 طرح آرامش
  تابلوفرش دستباف طرح آرامش دارای 94 رنگ می باشد که 17 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 82 در 53 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 172800 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت نمایید.
 • تابلوفرش دستباف کد 28 طرح ییلاق
  تابلوفرش دستباف طرح ییلاق دارای 92 رنگ می باشد که 16 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 76 در 42 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 140000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 3 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت نمایید.
 • تابلوفرش دستباف کد 26 طرح منظره پس از باران
  تابلوفرش دستباف طرح پس از باران دارای 129 رنگ می باشد که 17 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 76 در 57 سانتیمتر بوده و برای بافت آن باید 188500 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف طرح کد 33 مردان عشایر
  تابلوفرش دستباف طرح مردان عشایر دارای 75 رنگ می باشد که 6 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 76 در 52 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 174000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی کد 54 فوت شمع
  تابلوفرش دستباف طرح فوت شمع دارای 166 رنگ می باشد که 28 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 175 در 749 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 936250 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 6 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی کد 48 گل فروش
  تابلوفرش دستباف طرح گل فروش دارای 90 رنگ می باشد که 17 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 83 در 45 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 165000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 2.5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی کد 31 بدرقه
  تابلوفرش دستباف طرح بدرقه دارای 175 رنگ می باشد که 28 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 162 در 104 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 734020 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 6 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت نمایید.
 • تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی کد 24 گلچین
  1 دیدگاه
  تابلوفرش دستباف طرح گلچین دارای 84 رنگ می باشد که 18 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 83 در 45 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 164400 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 3 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت نمایید.
 • تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی کد 21 گپ خصوصی
  تابلو فرش دستباف طرح گپ خصوصی دارای 101 رنگ می باشد که 21 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 94 در 63 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 260400 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 4 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از اتمام کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی کد 11 سالن آرایش
  تابلوفرش دستباف طرح سالن آرایش دارای 193 رنگ می باشد که 29 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 146 در 106 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 675500 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 6 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید و بقیه آن را پس از تکمیل کار پرداخت...
 • تابلوفرش دستباف طرح فرانسوی کد 1 طرح میهمانی
  تابلو فرش دستباف طرح میهمانی دارای 142 رنگ می باشد که 25 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 190 در 130 سانتی متر بوده و با چله ابریشم و رجشمار 50 بافته می شود. مدت زمان بافت این تابلوفرش 6 ماه می باشد و شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت تابلو فرش آن را سفارش بافت دهید. مابقی هزینه آن پس از اتمام بافت دریافت خواهد شد.
نمایش 41 - 69 از 69 آیتم

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد
برای مشاهده تخفیف های ویژه نوروزی ایفرش هم اکنون در سایت عضو شوید

عضویت در سایت

منو

مقایسه 0