نخ و نقشه تابلو فرش اسب

4,042,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 42 با 27 رنگ به ابعاد 466 رج در 696 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
2,310,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 41 با 29 رنگ به ابعاد 350 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
3,202,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 40 با 89 رنگ و 9رنگ ابریشم به ابعاد 578 رج در 445 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و...
2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 38 با 27 رنگ به ابعاد 390 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
5,355,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 37 با 28 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 551 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
4,620,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 36 با 95 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 525 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
5,355,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 35 با 17 رنگ به ابعاد 700 رج در 623 گره (رجشمار 46) و سایز 195 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی
1,522,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 33 با 42 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 313 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 48 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,205,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 32 با 92 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 361 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
5,838,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 31 با 55 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 572 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 87 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
6,594,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 30 با 158 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 615 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 94 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
5,985,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 29 با 119 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 604 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 92 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
8,505,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 28 با 111 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 691 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 105 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
8,505,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 27 با 125 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 666 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 101 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
4,672,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 26 با 23 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 546 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 25 با 64 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 375 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,205,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 24 با 57 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 300 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
3,150,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 22 با 70 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 400 گره در 615 رج (رجشمار 46) و سایز 93 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
3,150,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 21 با 88 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 420 گره در 600 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
2,079,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 18 با 32 رنگ و - رنگ ابریشم به ابعاد 490 گره در 350 رج (رجشمار 46) و سایز 74 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...
3,024,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 6 با 43 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 گره در 600 رج (رجشمار 46) و سایز 91 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و...

در این بخش می توانید مجموعه کامل و متنوعی از پر طرفدارترین نخ و نفشه های اسب ارائه شده است. برای مشاهده جزئیات هر طرح می توانید وارد صفحه هر محصول شوید و سایز، تعداد رج و گره و میزان ابریشم هر کار را مشاهده نمایید.

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم