نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ

2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 85 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 85 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,730,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 96 با 77 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,047,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 91 با 79 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
2,047,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 90 با 73 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,047,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 89 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
2,047,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 88 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
2,100,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 87 با 86 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,100,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 81 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,100,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 85 با 87 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,887,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 84 با 56 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 700 گره در 400 رج و سایز 106 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,100,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 83 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,572,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 58 با 77 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 310 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 47 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
3,780,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 57 با 93 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 451 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 68 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
5,250,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 55 با 83 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 920 در 460 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 140 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
4,147,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 53 با 69 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 469 در 720 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 109 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
3,045,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 52 با 89 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 360 در 667 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
3,045,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 51 با 67 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 350 در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
4,147,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 50 با 79 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 415 در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
3,780,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 49 با 96 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 700 در 429 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
8,820,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 41 با 79 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 1250 در 562 گره (رجشمار 46) و سایز 190 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
4,147,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طبیعت طرح تک درخت در کوچه باغ با 60 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 405 در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
3,732,750 تومان (بدون مالیات)4,147,500 تومان
تخفیف ویژه به مدت محدود
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طبیعت طرح کوچه باغ خاطره با 83 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 430 در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...

در این بخش میتوانید مجموعه ای از محصولات نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ را مشاهده نمایید. تنوعی بی نظیر از جدیدترین طرح های کوچه باغ با بهترین کیفیت. طرح هایی خاطره انگیز و ماندگار از فضای دلنشین طبیعت روستایی ایران. در ایفرش می توانید نخ و نقشه کوجه باغ مورد نظر خود را با امضای اختصاصی نام خود سفارش دهید و از نقشه صوتی رایگان و آموزش بازاریابی و فروش تابلو فرش نیر بهره مند شوید.

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم