نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ

2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 85 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 85 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,268,284 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 96 با 77 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 91 با 79 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 90 با 73 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 89 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 88 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 87 با 86 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 81 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 85 با 87 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,898,362 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 84 با 56 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 700 گره در 400 رج و سایز 106 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 83 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 گره در 330 رج و سایز 91 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
2,142,268 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 58 با 77 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 310 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 47 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
3,150,394 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 57 با 93 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 451 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 68 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
4,410,551 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 55 با 83 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 920 در 460 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 140 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
3,528,441 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 53 با 69 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 469 در 720 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 109 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
2,520,315 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 52 با 89 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 360 در 667 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
2,520,315 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 51 با 67 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 350 در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
3,528,441 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 50 با 79 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 415 در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
3,150,394 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 49 با 96 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 700 در 429 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
7,434,929 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 41 با 79 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 1250 در 562 گره (رجشمار 46) و سایز 190 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
3,528,441 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طبیعت طرح تک درخت در کوچه باغ با 60 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 405 در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...
3,289,011 تومان (بدون مالیات) 3,654,457 تومان
تخفیف ویژه به مدت محدود
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طبیعت طرح کوچه باغ خاطره با 83 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 430 در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و...

در این بخش میتوانید مجموعه ای از محصولات نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ را مشاهده نمایید. تنوعی بی نظیر از جدیدترین طرح های کوچه باغ با بهترین کیفیت. طرح هایی خاطره انگیز و ماندگار از فضای دلنشین طبیعت روستایی ایران

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم