فیلتر توسط
فیلتر توسط
قیمت
  • 425,250 تومان - 10,447,500 تومان

فرانسوی

فیلتر توسط
2,152,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 189 با 83 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 460 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,880,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 187 با 113 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 956 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 145 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
7,140,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 186 با 146 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,940,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 185 با 97 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 519 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,312,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 184 با 71 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 265 رج در 571 گره (رجشمار 46) و سایز 40 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,310,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 175 با 113 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,785,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 174 با 72 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 526 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,405,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 173 با 154 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 682 رج در 1175 گره (رجشمار 46) و سایز 104 در 179 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,625,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 183 با 89 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 479 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,467,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 182 با 84 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
3,937,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 181 با 164 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 780 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 119 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
8,347,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 172 با 249 رنگ و 38 رنگ ابریشم به ابعاد 726 رج در 1300 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 198 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,880,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 171 با 200 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 693 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 141 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
6,037,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 170 با 153 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,722,500 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 169 با 137 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 695 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
5,355,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 168 با 185 رنگ و 33 رنگ ابریشم به ابعاد 625 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 160  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با...
9,660,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 167 با 250 رنگ و 35 رنگ ابریشم به ابعاد 856 رج در 1386 گره (رجشمار 46) و سایز 130 در 211 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...

نقشه های فرانسوی زیبا همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های فرانسوی را خلق نمایند، کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم