مذهبی

فیلتر توسط
1,575,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 124 با 36 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 386 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 83  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
1,470,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 123 با 21 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 560 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 85  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه...
2,782,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 122 با 63 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه...
1,575,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 119 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
2,730,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 118 با 76 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 در 540 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 82 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,785,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 117 با 46 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 500 در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
1,732,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 116 با 56 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 660 در 920 گره (رجشمار 46) و سایز 100 در 140 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
3,255,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 115 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 559 در 790 گره (رجشمار 46) و سایز 85 در 120 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,207,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 114 با 53 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 250 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 38 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
1,627,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 113 با 55 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
1,039,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 112 با 58 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 220 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,365,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 111 با 58 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 370 در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
1,732,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 58 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,365,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 70 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 در 440 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 66 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,365,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 108 با 46 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 83 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله...
1,575,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 107 با 48 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 330 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,312,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 106 با 27 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 550 در 333 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
6,615,000 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 74 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 500 در 1990 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 300 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
2,257,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 104 با 54 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 500 در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
1,312,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 103 با 57 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 370 در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...
1,732,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 102 با 26 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 400 در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم....
3,202,500 تومان (بدون مالیات)
نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 101 با 100 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 834 در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 83 در 126 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت...

زیبا ترین نقشه های مذهبی و آیات همراه با بهترین نخ های آماده بافت را در اینجا خواهید یافت. همه چیز آماده است تا سرپنجه های هنرمند شما زیباترین و باکیفیت ترین تابلوفرش های مذهبی را خلق نمایند کافی است انتخاب کنید ...

ادامه مطلبShow less

حساب کاربری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم